Główna

75 ROCZNICA ŚMIERCI BŁ. KS. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO

Dokładnie 23 lutego 1945 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau, zaledwie chwilę przed wyzwoleniem, umiera ksiądz, podharcmistrz, harcerz Związku Harcerstwa Polskiego, błogosławiony katolicki, jeden z patronów diecezji toruńskiej, patron harcerzy polskich i patron naszej placówki.

Już za tydzień przypada 75 rocznica śmierci tego wielkiego człowieka.

REKRUTACJA 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniami nr 10 i 11 Wójta Gminy Gminy Gruta z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dyrektor SP w Nicwałdzie ogłasza terminy przyjmowania wniosków o przyjęcie uczniów do odziału przedszkolnego i klasy pierwszej SP w Nicwałdzie na rok szkolny 2020/2021:

1. Do oddziału przedszkolnego: od 2 do 31 marca 2020 r.

2.Do klasy pierwszej: od 18 marca do 10 kwietnia 2020 r.    


Wnioski można odbierać u  Pani Barczak lub dyrektora szkoły

ZAJĘCIA W CZASIE FERII ZIMOWYCH

ZAJĘCIA W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2020

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE

 

21.01.2020 godz. 9.00 - 12.00

1. Zajęcia artystyczne  kl. I - III   prowadzący: B.Wiśniewska, A.Stępień

2. Zajęcia rozwijające kreatywność kl. IV - VII   prowadzący: M.Kmiecik

3. Egzamin na 100% - kla. VIII   prowadzący: B.Fiszer, A.Piątkowska

28.01.2020 godz. 9.00 - 12.00

Zajęcia muzyczno-ruchowe kl. I - VIII  prowadzący: B.Wiśniewska, A.Barczak

29.01.2020 godz. 9.00 - 12.00

Szkolne kino -  seans filmowy  kl. I - VIII  prowadzący: B.Wiśniewska, A.Barczak

30.01.2020  godz. 9.00 - 12.00

Zajęcia plastyczne  kl. I - VIII   prowadzący: B.Wiśniewska, A.Barczak

03.02.2020  godz. 9.00 - 12.00

1. "Kreatywne nudzenie się" - warsztaty kl. I - VIII   prowadzący: A.Kalinowska

2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne (w zależności od pogody, na boisku lub na sali gimnastycznej)   prowadzący: A.KAlinowska

04.02.2020   godz. 9.00 - 12.00

Zajęcia plastyczno-techniczne  kl. I - VIII   prowadzący: M.Leśniewska

03.02 - 05.02.2020

Warsztaty językowe - Centrum Komunikacji Społecznej Warszawa   kl. V - VIII - wyjazd uczniów  opiekun: A.Sawczyńska-Czarnecka

7.02.2020  godz. 10.00 - 12.00

Zajęcia wokalne  prowadzący: D.Okoński

MIKOŁAJKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE!

Jak co roku 6 grudnia przybył do nas Święty Mikołaj.
Już od samego rana wśród uczniów było ogromne poruszenie.
Jakaż była radość, gdy Święty Mikołaj zapukał do drzwi naszej szkoły!
Dzieci przyjęły go z entuzjazmem, a w podziękowaniu za prezenty mówiły wierszyki i śpiewały piosenki.

Kochany Mikołaju dziękujemy i do zobaczenia za rok!!!